Moving - LekslawyerPandbeslag: (Bld), hak utama atau privilege yang oleh pasal 1142 KUHP diberikan kepada pemilik rumah atas barang-barang perabot rumah (meubilair) dari si penyewa rumah sebagai jaminan pembayaran uang sewa, barang-barang mana oleh pemilik rumah itu dapat diminta untuk disita biarpun barang-barang itu diangkut ke tempat lain.

  • Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Pandbeslag, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Read Also  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik